Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc - Phụ trách Tài chính kế hoạch

--------------------
18/04/2022

Chúc mừng Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc - Phụ trách Tài chính kế hoạch
Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TƯ ngày 18 tháng 04 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bảo vê Thiên Ưng, Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc - Phụ trách Tài chính kế hoạch. Sau 16 năm cống hiến, nay được HĐQT Ban Giám đốc bổ nhiệm chức vụ mới. Đ/c Hằng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đã có nhiều đóng góp tích cực, cống hiến tuổi trẻ và tâm huyết của mình cho sự phát triển chung của Công ty.

                                                    Phó Giám đốc - Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Ban Lãnh đạo Công ty xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đ/c Hằng và tin tưởng rằng, trên vị trí công tác mới, với sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Lãnh Đạo Công Ty đề ra.

Tin khác